Privacy
Policy

Linistry Zrt. jako administrator danych obligatoryjnie akceptuje treść niniejszego, prawnego oświadczenia. To stanowi gwarancję, że każdy przypadek przetwarzania danych związany z naszą działalnością, jest zgodny z treścią niniejszej polityki oraz obowiązującym węgierskim prawem, jak również wymogami określonymi w aktach prawnych Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) (dalej zwanym RODO).

Niniejsza polityka dotyczy praw podmiotów będących właścicielami poszczególnych danych, podjętych środków, zgromadzonych danych, jak również podstaw do ich gromadzenia.

Aktualna wersja polityki jest dostępna pod adresem: https://landing.linistry.com/pl/page/privacy_policy.

Linistry Zrt. jest zobligowane do ochrony danych osobowych swoich klientów, jak również partnerów. Niezwykle istotne jest poszanowanie prawa klientów do samostanowienia. Linistry Zrt. przetwarza dane osobowe z zachowaniem poufności oraz wykorzystywanie wszystkich zabezpieczeń, technicznych i organizacyjnych środków, które gwarantują bezpieczeństwo danych.

W przypadku pytań dotyczących niniejszego oświadczenia, prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem adresu: gdpr@linistry.com.

Linistry Zrt. prezentuję swoją praktykę w zakresie przetwarzania danych.

Kim jesteśmy?

Naszym celem jest sprawienie, aby oczekiwanie stało się zabawne i pożyteczne, a także skrócenie czasu oczekiwania, jak również konieczności stania w kolejce. Nasz system zarządzania pomaga tysiącom ludzi zaoszczędzić czas oraz wysiłek.

Nazwa: Linistry Zrt.
Siedziba: 2234 Maglód, Gábor Áron u. 38.
Numer rejestrowy przedsiębiorstwa: 13-10-041989
Nazwa Sądu Rejestrowego: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Sąg gospodarczy [Company court] Sądu Metropolitalnego)
Numer identyfikacji podatkowej: 26651929-2-13
Przedstawiciel prawny: Kövesdán Gyula György, CEO
Numer telefonu:+44 20 3314 9150
Adres e-mail: GDPR@linistry.com
Adres strony internetowej: www.linistry.com

Ogólne zasady przetwarzania danych

Jeżeli przetwarzanie danych przez Linistry Zrt. odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, wówczas osoba, której dane dotyczą, może wycofać zgodę w dowolnym momencie przetwarzania danych.

Jeżeli na mocy prawa, przetwarzanie danych przez Linistry Zrt. jest obowiązkowe, wówczas w odpowiedni sposób powiadamiamy osobę, której dane dotyczą.

W przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, niezbędna jest ochrona kluczowych interesów, dlatego też, czynimy ustalenia dotyczące interesów w trakcie których:

 1. identyfikujemy i zapisujemy ustalenia dotyczące prawnego interesu;
 2. identyfikujemy i zapisujemy ustalenia dotyczące interesów oraz prawa osoby, których dane dotyczą;
 3. ustalenia w oparciu o zasady konieczności i proporcjonalności, związku z celem, oszczędzanie danych ograniczone możliwości przechowywania;
 4. informujemy osoby, których dane dotyczą o ustaleniach dotyczących interesu.

Pragniemy zwrócić uwagę stron, które dostarczają dane dla Linistry, że jeżeli dostarczone dane osobowe nie stanowią ich własności, podmiot dostarczający dane jest zobligowany do uzyskania zgody od osoby, której dane dotyczą.

Nieustannie zapewniamy, że nasze zasady dotyczące przetwarzania danych są zgodne z prawem dotyczącym przetwarzania danych.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że trzecia strona (ogólnie nasz klient oferujący usługę zarządzania wirtualną kolejką), jako administrator danych, może gromadzić dane osobowe za pośrednictwem naszego systemu. W takim przypadku, zastosowanie ma jego polityka prywatności, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Zakres, cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Dane związane z usługą zarządzania wirtualną kolejką

Zakres przetwarzania danych (może być różny w zależności od rodzaju usługi):

 1. Numer telefonu
 2. Adres e-mail
 3. Imię/nazwa
Cookies to niewielkich rozmiarów pliki przechowywane na Twoim urządzeniu, którymi można zarządzać w ustawieniach przeglądarki. Pliki cookies zostały stworzone z myślą o zapamiętywaniu przez witryny internetowe informacji i umożliwianiu naszym stronom lub serwisom optymalizacji. Na przykład, pliki cookies umożliwiają nam identyfikację Twojego urządzenia, a Tobie z kolei udostępnianie treści na naszych stronach oraz w serwisach. W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies? My lub nasi usługodawcy będący stroną trzecią, mogą wykorzystywać pliki cookies oraz inne technologie umożliwiające śledzenie ruchu w sieci (w tym: pliki cookies witryn internetowych, znaczniki pikseli, znaczniki nawigacyjne i identyfikatory aplikacji mobilnej), w celu uzyskania pomocy w Twojej identyfikacji na różnych witrynach internetowych oraz w serwisach, poprawy jakości, zwiększenia bezpieczeństwa, jak również zmierzenia poziomu wykorzystywania i skuteczności naszych usług. Podstawa prawna do gromadzenia plików cookies Gromadzimy pliki cookies na podstawie Twojej zgody udzielonej zgodnie z (artykułem 6. (1) RODO). Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies i podobnych technologii, w celu opisanym w niniejszej polityce.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Powyższe dane gromadzimy w celu realizacji umów (artykuł 6. (1) RODO). Szczególnie w celu poinformowania osób oczekujących w wirtualnych kolejkach Linistry.

Niniejsze dane usuwamy w ciągu 48 godzin od ich uzyskania. Linistry nie wysyła materiałów marketingowych, gdy posiadacze biletów zrealizują usługę, na którą oczekiwali w wirtualnej kolejce.
Nasi telekomunikacyjni partnerzy mogą przechowywać SMS-y (wiadomości tekstowe) przez okres do 1. roku, w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi oraz jakościowymi celami.

Komu udostępniamy Twoje dane:
Musimy udostępnić Twoje dane osobowe naszym partnerom telekomunikacyjnym i/lub dostawcom poczty elektronicznej, po to aby mieć pewność, że wiadomości, które do Ciebie wysyłamy trafią na Twoje urządzenie. Warunkiem niniejszego przekazywania danych jest przestrzeganie przez naszego partnera biznesowego zasad oraz wytycznych zawartych w rozporządzeniu RODO.

Wykorzystywanie plików cookies

Co to są pliki cookies?
Cookies to niewielkich rozmiarów pliki przechowywane na Twoim urządzeniu, którymi można zarządzać w ustawieniach przeglądarki. Pliki cookies zostały stworzone z myślą o zapamiętywaniu przez witryny internetowe informacji i umożliwianiu naszym stronom lub serwisom optymalizacji. Na przykład, pliki cookies umożliwiają nam identyfikację Twojego urządzenia, a Tobie z kolei udostępnianie treści na naszych stronach oraz w serwisach.

W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookies?
My lub nasi usługodawcy będący stroną trzecią, mogą wykorzystywać pliki cookies oraz inne technologie umożliwiające śledzenie ruchu w sieci (w tym: pliki cookies witryn internetowych, znaczniki pikseli, znaczniki nawigacyjne i identyfikatory aplikacji mobilnej), w celu uzyskania pomocy w Twojej identyfikacji na różnych witrynach internetowych oraz w serwisach, poprawy jakości, zwiększenia bezpieczeństwa, jak również zmierzenia poziomu wykorzystywania i skuteczności naszych usług.

Podstawa prawna do gromadzenia plików cookies
Gromadzimy pliki cookies na podstawie Twojej zgody udzielonej zgodnie z (artykułem 6. (1) RODO).
Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies i podobnych technologii, w celu opisanym w niniejszej polityce.

Kiedy wykorzystujemy pliki cookies?
Pliki cookies wykorzystujemy na naszych stronach oraz w serwisach, w tym również aplikacjach mobilnych. Wyświetlenie tych stron w przeglądarce Twojego urządzenie oznacza pobranie naszych plików cookies.

Rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookies
Niektóre pliki cookies to tzw. pliki sesyjne, które umożliwiają podtrzymywanie sesji (do momentu zamknięcia przeglądarki). W celu prawidłowego funkcjonowania, po opuszczeniu strony, niektóre pliki cookies, przez pewien okres mogą pozostać na Twoim urządzeniu. Przykładem pliku cookies, który jest umieszczany do czasu Twoich następnych odwiedzin na stronie, jest plik zapamiętujący ostatnio odwiedzaną część witryny.

W jaki sposób możesz zarządzać ustawieniami plików cookies?
Pliki cookies możesz usunąć ze swojego systemu, ustawić przeglądarkę urządzenia, tak aby ostrzegała Cię przed umieszczeniem plików cookies lub ograniczyć liczbę akceptowalnych rodzajów plików cookies. Jednakże, jeżeli ograniczysz zdolność naszych stron oraz serwisów w zakresie umieszczania plików cookies na Twoim urządzeniu, możesz ograniczyć funkcjonalność strony, ponieważ nie będzie posiadała spersonalizowanych ustawień. To może również spowodować, że Twoje spersonalizowane ustawienia nie zostaną zapisane. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w wytycznych dotyczących użytkowania Twojej przeglądarki.

Szczegółowe informacje dotyczące naszej polityki prywatności

Rozwiązania techniczne

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Linistry Zrt. wybiera narzędzia IT wykorzystywane w serwisach, w taki sposób, aby przetwarzane dane:

 1. były udostępnianie upoważnionym stronom (dostępność);
 2. ich autentyczność i uwierzytelnienie jest zapewnione (autentyczność przetwarzania danych);
 3. można dowieść ich niezmienności (integralność danych);
 4. były chronione przed nieupoważnionym dostępem (poufność danych).

Linistry Zrt. zapewnia odpowiednie środki mające na celu ochronę danych przed nieupoważnionym dostępem, modyfikacją, przekazywaniem, ujawnianiem, usuwaniem lub zniszczeniem albo przypadkowym zniszczeniem.

Linistry Zrt. stosuje techniczne i organizacyjne środki, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych , które zapewniają właściwy poziom ochrony odpowiadający ryzykom wynikającym z przetwarzania danych.

W trakcie przetwarzania danych Linistry Zrt. zachowuje:

 1. poufność: ochrona informacji umożliwiająca uzyskanie dostępu wyłącznie upoważnionym stronom;
 2. integralność: ochrona dokładności i kompletności informacji, jak również metody przetwarzania:
 3. dostępność: upoważnionemu użytkownikowi zapewnia dostęp do swoich niezbędnych informacji, a także powiązanych instrumentów.

Przekazanie danych, podprzetwarzanie

Podmioty podprzetwarzające w imieniu Linistry Zrt.:
W celu realizacji obowiązków Linistry Zrt., może korzystać ze wsparcia podmiotów podprzetwarzających.

 • informacje dla osób oczekujących w wirtualnych kolejkach (partnerzy telekomunikacyjni i dostawcy poczty elektronicznej : Nexmo, Twilio, InfoBip, BIP Communications Kft, Microsoft)
 • infrastruktura serwisu: Microsoft

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, podmiotom przetwarzającym dane stawiamy następujące wymagania.

 • Podmiot przetwarzający dane może opracować instrukcje w pisemnej formie.
 • Obowiązkowe jest zawarcie w pisemnej formie umowy pomiędzy administratorem danych a podmiotem przetwarzającym dane, która dotyczy danych dostarczanych przez administratora, podmiotowi przetwarzającemu dane, jak również zakresu działań wykonywanych przez podmiot przetwarzający dane.
 • Pracownicy wykorzystujący dane osobowe są zobligowani do zachowania ich w poufności.
 • W celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych, podmiot przetwarzający zapewnia organizacyjne i techniczne środki.
 • Podmiot przetwarzający dane wspiera administratora danych w realizacji powierzonych obowiązków.
 • Na podstawie decyzji administratora danych, podmiot przetwarzający zwróci administratorowi wszystkie dane osobowe lub je usunie, wraz z istniejącymi kopiami, z wyjątkiem gdy prawo państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej stanowi inaczej.
 • Podmiot przetwarzający dane wspiera oraz umożliwia przeprowadzenie audytów, kontroli na miejscu, przez administratora danych lub przy wsparciu wyznaczonego przełożonego.
 • Jeżeli podmiot przetwarzający dane korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego dane, wówczas jest on zobowiązany do przestrzegania tych samych zobowiązań, które wynikają z umowy pierwotnie zawartej pomiędzy podmiotem przetwarzającym dane a administratorem danych.

Przekazanie danych za granicę:
W celu umożliwienia dostarczenia informacji na telefony użytkowników końcowych w innym kraju, Linistry Zrt. musi skorzystać z podmiotów podprzetwarzających spoza obszaru Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, jak również przekazać im dane osobowe niezbędne do realizacji usług.

W przypadku przekazania danych osobowych poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej zapewniamy, że prawa do prywatności danych zainteresowanych stron, nie zostaną naruszone. Stanowi to gwarancję przekazywania danych poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, gdy:

 • Komisja Europejska potwierdza, że państwo trzecie gwarantuje wystarczający poziom ochrony;
 • w przypadku przekazania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki, podmiot podprzetwarzający lub administrator gwarantuje zgodność z zasadami Tarczy Prywatności lub;
 • partner podprzetwarzjący gwarantuje ochronę danych, dzięki wiążącym politykom firmy.

W przypadku braku wyżej wymienionych gwarancji, Linistry Zrt. jest upoważniona do udostępnienia informacji i danych niezbędnych do wysłania wiadomości na terenie państwa trzeciego, gdy przekazanie danych jest konieczne do realizacji postanowień umowy zawartej pomiędzy osobą, której dotyczą dane a administratorem danych.

Prawa i możliwości egzekwowania prawa przez osobę, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą ma prawo zarządzania od administratora danych, dostępu oraz poprawienia lub - z wyjątkiem obowiązkowego przetwarzania danych - usunięcia danych osobowych albo ograniczenia przetwarzania dotyczącego osoby, której dane dotyczą, lub nie wyrażenia zgody na przetwarzanie, jak również prawo do przeniesienia danych, prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w określony sposób, w trakcie zapisywania danych, odpowiednio przy wykorzystaniu powyższych możliwości kontaktu z administratorem danych.

 1. Prawo do uzyskania informacji
  Linistry Zrt. wykorzystuje odpowiednie środki, aby osoba, której dane dotyczą w pełni zrozumiała informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, informacje zawarte w artykułach 13 oraz 14 rozporządzenia RODO, jak również wszystkie informacje dotyczące artykułów 15-22 oraz 34. Informacje powinny być zwięzłe, przejrzyste, zrozumiałe i przedstawione w przystępny sposób.
 2. Prawo dostępu do danych osoby, której dane dotyczą
  Osoba, której dotyczą dane ma prawo uzyskania od administratora potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane, a w takim przypadku uzyskania dostępu do danych osobowych, jak również powiązanych, istotnych informacji.
  Administrator danych przekazuje informacje najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.
 3. Right to rectification
  Osoba, której dotyczą dane ma prawo do uzyskania od administratora danych możliwości poprawienia swoich niewłaściwych danych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 4. Prawo do poprawienia danych
  W przypadku wystąpienia jednego z poniższych powodów, osoba, której dane dotyczą, ma prawo skierować do Linistry Zrt. pytanie - czy nie ma wyłącznego powodu uzasadnionego przez prawo- do usunięcia powiązanych danych osobowych, bez zbędnej zwłoki:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne w związku z celami, w którymi zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone;
  2. osoba, której dane dotyczą wycofuje zgodę stanowiącą podstawę do przetwarzania i nie istnieje żadna inna podstawa prawna do przetwarzania danych;
  3. osoba, której dane dotyczą nie wyraża zgody na przetwarzanie i nie istnieją prawomocne podstawy do przetwarzania danych;
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z unijnego prawa albo prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  6. dane osobowe zostały zgromadzone w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Na wniosek osoby, której dane dotyczą Linistry Zrt. ograniczy przetwarzanie danych w sytuacji, gdy zostanie spełniony jeden z poniższych warunków:
  1. precyzyjność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie precyzyjności danych osobowych;
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem i osoba, której dane dotyczą nie wyraża zgody na usunięcie danych, a w zamian żąda ograniczenia ich wykorzystania;
  3. administrator nie potrzebuje już danych w związku z przetwarzaniem, jednak są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony prawnych roszczeń;
  4. osoba, której dane dotyczą nie wyraża zgody na przetwarzanie w trakcie trwającej weryfikacji, do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, takie dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, mogą być przetwarzane za zgodą osoby, której dane dotyczą lub w celu ustalenia dochodzenia albo obrony prawnych roszczeń, lub ochrony praw innej osoby fizycznej albo prawnej, bądź też, z powodu ważnego interesu publicznego Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego.
 6. Prawo do przenoszenia danych
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać niniejsze dane innemu administratorowi.
 7. Prawo do sprzeciwu
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w związku z jej szczególną sytuacją, w oparciu o interes publiczny lub uprawniony przez administratora danych organ publiczny, bądź przeciwko przetwarzaniu niezbędnemu w celu egzekwowania interesów administratora lub strony trzeciej, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
  Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
 9. Prawo do wycofania
  Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
 10. Prawo do powiadomienia właściwego sądu
  W przypadku naruszenia praw, osoba której dane dotyczą, ma prawo skierowania do właściwego sądu, sprawy przeciwko administratorowi danych. W takiej sytuacji, sąd rozpatrzy sprawę poza kolejnością.
 11. Oficjalny sposób postępowania dotyczący ochrony danych
  W przypadku zażaleń związanych z przetwarzaniem danych, można skontaktować się z następującą instytucją.
  Nazwa: Krajowy organ ochrony danych i wolności informacji
  Siedziba: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  Adres korespondencyjny: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  Numer telefonu: 0613911400
  Numer faksu: 0613911410
  Adres e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Adres strony internetowej: http://www.naih.hu

Naruszenie ochrony danych osobowych

Jeżeli do przetwarzanych przez nas danych osobowych dostęp uzyska nieupoważniony organ lub nastąpiło inne naruszenie danych osobowych (np.: bezprawne zniszczenie, utrata, modyfikacja) albo zachodzi podejrzenie, że taka sytuacja nastąpi, wówczas zgodnie z postanowieniami i warunkami RODO, bez zbędnej zwłoki, o ile to możliwe nie później niż 72 godziny, powiadamiamy właściwy organ nadzoru.

W przypadku odnotowania naruszenia danych osobowych, natychmiast podejmujemy niezbędne środki mające zapewnić bezpieczeństwo, w celu wyeliminowania lub zadośćuczynienia szkodom, które powstały na skutek naruszenia ochrony danych.

W przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, informacje o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych osobie, której dane dotyczą, przekazujemy bez zbędnej zwłoki.

Pozostałe postanowienia

W przypadku przetwarzania danych, które nie zostały wymienione w niniejszym komunikacie, informacji udzielamy w chwili zapisywania danych.

Niniejszym informujemy naszych klientów, że na podstawie zezwolenia wydanego przez sąd, prokuratora, organ dochodzeniowy, organ ds. naruszeń, organ administracji publicznej, krajowy organ ochrony danych i wolności informacji, Narodowy Bank Węgier, zgodnie z prawem, inne organy mogą kontaktować się z administratorem danych, w celu udzielenia informacji lub danych, przekazania danych, ewentualnie stosownych dokumentów.

Linistry Zrt. przekazuje dane osobowe organom-jeżeli dany organ określił dokładny cel i zakres danych -w zakresie niezbędnym do realizowania postanowień umowy.

Data ostatniej aktualizacji: 30. października 2019 r.