Terms and
Conditions

Nazwa: Linistry Zrt.
Wersja skrócona: Linistry Zrt.
Osoba uprawniona do reprezentacji: Kövesdán Gyula György, CEO
Adres: 1031 Budapest, Záhony u 7, Graphisoft Park. I épület
Adres do faktur: 2234 Maglód, Gábor Áron u. 38.
IBAN: HU81-1070-0024-6993-8623-5110-0005
Nr identyfikacji podatkowej: 26651929-2-13
Numer rejestrowy: 13-10-041989
E-mail: info@linistry.com
Strona http://linistry.com/

Linistry Zrt. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działania siły wyższej lub z innych czynników pozostających poza jej kontrolą, w tym między innymi sposobu korzystania ze strony www, jej nieprawidłowego działania, zmodyfikowania danych przez dowolną osobę, nieprawidłowego działania oprogramowania spowodowanego powolną transmisją lub wirusem, z powodu błędów działania sieci Internetowej, lub z innych powodów natury technicznej, takich jak zakłócenia sieci czy awarie systemu.

Nasza strona pozwala użytkownikom łączyć się z innymi stronami poprzez linki bezpośrednie. Po kliknięciu w taki link, użytkownik może zostać przekierowany na strony utrzymywane przez innych providerów, nad którymi Linistry Zrt. nie ma kontroli, szczególnie w zakresie ochrony danych osobowych. Linistry Zrt. nie ponosi odpowiedzialności za informacje i dane podane na innych stronach.

Linistry Zrt. przetwarza informacje podane na stronie z należną starannością, jednak czasami mogą wystąpić zmiany i literówki. Linistry nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w bazie danych.

Możliwość skorzystania z dowolnej z naszych usług lub z udziału w dowolnym z eventów i programów poprzez naszą stronę nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa. Linistry Zrt. nie jest nią związana prawnie.

Strona firmy Linistry Zrt. jest chroniona prawem autorskim. Nie wolno wykorzystywać, drukować, powielać, upubliczniać, rozpowszechniać, przechowywać, przekazywać ani w żaden inny sposób wykorzystywać do celów publicznych lub komercyjnych innych niż użytek osobisty całości ani części treści zawartych na stronie bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Korzystając ze strony, nasi partnerzy akceptują i potwierdzają wszystkie warunki wyszczególnione w niniejszym oświadczeniu.